Úvod

INFORMACE KE KLASIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM ZDE

Pozn.: Klasifikační zkoušky se týkají žáků, kteří jsou neklasifikováni z jakéhokoli předmětu v 1. pololetí 2018/2019. Nejzazší termín doklasifikace je do 31.03.2019. V případě, že se žák nedostaví na zkoušku bez vážného odůvodnění/omluvy, je automaticky hodnocen známkou nedostatečný. Žáci jsou uvedeni pod svými evidenčními čísly (VIZ smlouva).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění žákům, rodičům a uchazečům o studium:
Přihlášky ke studiu je nutno poslat DOPORUČENĚ nebo doručit osobně (NEVHAZOVAT PŘIHLÁŠKY DO SCHRÁNKY) nejpozději do  1.3.2018.

Každá přihláška uchazeče musí mít na 2. straně potvrzení školy ve formě podpisu a kulatého razítka ZŠ!!! Bez těchto údajů je přihláška neplatná.

Více informací v sekci "Přijímací řízení".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva pana ministra na naší škole - pobočka ZLÍN:

www.facebook.com/sosoomzlin/videos/10155171962753163/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijďte naši školu navštívit virtuálně :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Staň se členem Policie České republiky: Náborový leták zde

---------------------------------------------------------------------------------------Rychlý kontakt

Adresa:
Liptaňské nám. 890
708 00  Ostrava - Poruba

Telefony:
+420 731 152 288
+420 604 274 586

E-mail:
ostrava@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp