Úvod

Ve dnech  25.3.-27.3.2019 se konají na naší škole Dny bez hranic pro všechny ročníky školy. Harmonogram je uveden v sekci "Co se u nás koná".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k prezentaci středoškolských odborných prací konané 19.3.2019:

Třídy 1.OA, 2.OA a 4.OA budou přítomny v GYM v 8:10 hod. (zahájení). Všichni žáci budou povinně přítomni ve škole.

0.VH probíhá řádně dle rozvrhu.

Třída 3.OA bude přítomna od 7:15 hod. pro přípravu svých prezentací ve spolupráci s vyučujícími odborných předmětů (NAI, FER)

Hodnotící komise: NAI, FER, MER, VOB.

Ostatní pedagogové: BYR, PEL  dozor ke třídám.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro strávníky - jídelna ZŠ BULHARSKÁ

Od 1.3.2019 dochází k navýšení ceny provozních nákladů 1 obědu z 10,- na 12,-. Prosíme ZZ o případné úpravy v trvalých příkazech.

Děkujeme za pochopení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE KE KLASIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM ZDE

Pozn.: Klasifikační zkoušky se týkají žáků, kteří jsou neklasifikováni z jakéhokoli předmětu v 1. pololetí 2018/2019. Nejzazší termín doklasifikace je do 31.03.2019. V případě, že se žák nedostaví na zkoušku bez vážného odůvodnění/omluvy, je automaticky hodnocen známkou nedostatečný. Žáci jsou uvedeni pod svými evidenčními čísly (VIZ smlouva).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva pana ministra na naší škole - pobočka ZLÍN:

www.facebook.com/sosoomzlin/videos/10155171962753163/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijďte naši školu navštívit virtuálně :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Staň se členem Policie České republiky: Náborový leták zde

---------------------------------------------------------------------------------------Rychlý kontakt

Adresa:
Liptaňské nám. 890
708 00  Ostrava - Poruba

Telefony:
+420 731 152 288
+420 604 274 586

E-mail:
ostrava@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp