Školní rok 2016/2017

Adaptační kurz 2016 - 2017

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ADAPTAČNÍHO KURZU – JÁNSKÉ KOUPELE
DATUM KONÁNÍ: 12. – 14. 9. 2016

Ve dnech 12. – 14. září 2016 se studenti SOŠ OOM Ostrava-Poruba, za doprovodu instruktora Mateje Pelly, Zbyňka Domina a Věry Hellerové, zúčastnili adaptačního kurzu, zaměřeného na navazování a prohlubování vztahů, seznamování s filozofií školy a fyzickou přípravu. Kurzu se zúčastnilo celkem 28 studentů. Žáci se první den dostavili na nádraží v Ostravě-Svinově, odkud, společně s instruktory, vyrazili do Čermné. Po příjezdu je čekalo rychlé proškolení ohledně bezpečnosti při přesunu terénem a zacházení s mapou a kompasem. Po cca desetikilometrovém přesunu do Jánských Koupelí byli ubytováni v areálu Ústřední hasičské školy a až do večerních hodin procházeli prvním kolem seznamovacích her a večerním otužováním v řece, z čehož se později stala ranní a večerní tradice, která byla navíc aplikována nejdříve jako kárný prostředek a posléze, k nevíře pedagogů, jako odměna za splněné úkoly. Druhý den byl na programu, hned po ranním rozcvičení a hygieně, závod pneumatik, rozdělený na několik etap. Odpoledne následovalo další kolo seznamovacích a stmelovacích her. K noční hře byl tábor probuzen kolem druhé hodiny ranní. První fáze byla spojena s noční exkurzí do bývalého areálu Jánských Koupelí a hry důvěry spojené s vedením týmu. Druhá fáze spočívala s nalézáním indicií a hledáním ,,tajemství“ úspěšného kolektivu. Studenti úkol splnili a noční zaměstnání bylo ukončeno kolem páté hodiny ranní. Poslední den se konalo ranní rozloučení s řekou, úklid chatek a areálu od odpadků a odevzdávání chatek. Celý kurz byl zakončen pochodem lesem na určené místo a poté transportem autobusem a vlakem zpátky na nádraží ve Svinově.


V Ostravě, dne 14. září 2016, zpracoval Matej Pella.Rychlý kontakt

Adresa:
Liptaňské nám. 890
708 00  Ostrava - Poruba

Telefony:
+420 731 152 288
+420 604 274 586

E-mail:
ostrava@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp