Informace a aktuality

RSS Feed RSS Feed

14.05.2019
Návštěva vazební věznice třídy 2.OA

Dne 30.05. 2019 se třída zúčastní POVINNĚ v rámci odborné praxe Vazební věznice v Ostravě.

Sraz: 12:00 hod. 

Místo srazu: před budovou Vazební věznice (adresa: Havlíčkovo nábř., 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Vlastní zahájení exkurze. 12:45 hod. (Z důvodu perlustrace při vstupu do objektu Vazební vězice min. 30. min. před stanoveným časem).

Všichni žáci musí mít s sebou platný občanský průkaz, příp. platný cestovní pas. Osobám bez dokladu totožnosti nebude vstup umožněn.

Ped. dozor.: VOB

více informací »

27.03.2019
Změna organizace dnů 12.04. a 15.04.2019

 Ve dnech  12. a 15. dubna 2019 se konají přijímací zkoušky, tudíž řádná výuka neprobíhá a je zajištěn náhradní program:

12.4.2019: Návštěva kina ART - festivalu Jeden svět  Ostrava 2019 - mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech.

Všechny třídy 1.OA - 4.OA

Vstupné: 40,- (žáci zaplatí třídním učitelům nejpozději 11.4.2019 - tedy před konáním akce), účast povinná.

Začátek akce: 8:00 hod. (žáci se dostaví přímo na místo v 7:45 hod.)

MAPA ZDE

15.04.2019: Návštěva Dolních Vítkovic - BOLT TOWER A HLUBINA

Všechny třídy 1.OA - 4.OA

Vstupné: cca 140,- (žáci zaplatí třídním učitelům nejpozději 10.4.2019 - tedy před konáním akce), účast povinná.

Více o akci zde

Začátek akce: 11:00 hod. (žáci se dostaví přímo na místo v 10:45 hod.)

MAPA ZDE

DOZORY v těchto dnech: Byr, Pel, Svi, Den, Sza

více informací »

12.02.2019
Informace k plavání tříd 1.OA a 2.OA

Odpovědný pedagog/ kontaktní osoba: Mgr. M. Pella (TEV/STV)

Místo konání: Vodní svět SAREZA, Sokolská tř. 2590/44, 702 00 Ostrava

Časy

Třída 1.OA:  sraz 5:45 hod., plave se od 6:00-7:00 hod.

Třída 2.OA: přichází rovnou na bazén za vyučujícím na 7:00 hod. a plave do 8:00 hod..

Plavání bude probíhat v těchto termínech:
• 20. únor 2019
• 6. březen 2019
• 13. březen 2019
• 20. březen 2019

více informací »

12.02.2019
Návštěva útvaru Speciální pořádkové jednotky

1.OA a 2.OA (a žáci 3. OA, kteří nejsou plnoletí):

termín: čtvrtek 14.2.2019

čas srazu: 8:15 hod.

místo srazu: OC GALERIE parkoviště(odjezd i příjezd společným autobusem)

poplatek za. bus/osoba: 130,- (hotově ped. dozoru MER, VOB, PEL) - NEJPOZDĚJI PŘED ODJEZDEM.

ped. dozor: MER, BYR

Účast je povinná!!!

3.OA a 4.OA (plnoletí žáci):

termín: pátek 15.2.2019

čas srazu: 9:00 hod. (přímo na místě Frýdlantská 2402, Frýdek - Místek) nebo po dohodě s ped. dozorem na domluveném místě.

ped. dozor: PEL, VOB

Účast je povinná!!!

více informací »

05.06.2018
Upozornění pro žáky 3.OA, kteří se neúčastní vodáckého kurzu

Žáci, kteří se v termínu od 11. do 15.6. 2018 neúčastní vodáckého kurzu, se budou držet rozvrhu třídy 2.OA.

Hodiny ICT a TEA absolvují v pondělí a pátek daného týdne.

více informací »

05.06.2018
Náhradní a opravné termíny TEV/STV ( Mgr.Pella)

1. Náhradní a opravný termín pro slnění podmínek v TEV - plavání:

Termín: 21.6.2018

Čas srazu: 13:00 hod.

Místo konání: Krytý bazén SAREZA v Ostravě - Porubě!!!

Dle rozvrhu: 6. VH + 7. VH

Více info: pella@sosoom.cz

2. NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN PRO SLNĚNÍ PODMÍNEK V TEV - fyzické testy:

Náhradní a opravné fyzické testy probíhají v týdnu po vodáckém kurzu, tj. 18.06. - 22.06. 2018 nebo dle individuální dohody s vyučujícím.

Změny vyhrazeny!

Podmínky a dotazy klasifikace v plné kompetenci zkoušejícího pedagoga: Mgr. Pella (pella@sosoom.cz)

více informací »

01.06.2018
Přípravný den na vodácký kurz 3.OA

UPOZORNĚNÍ PRO TŘÍDU 3.OA:
Žáci třídy 3.OA absolvují v pondělí 4. 6. 2018 přípravný den na vodácký kurz (informace podány p. uč. Pellou, nebo VIZ sekce AKCE), tudíž standartní výuka neprobíhá!!!
Vzhledem k tomu, že 6-7 žáků kurz neabsolvuje, budou přítomni ve škole a budou mít výuku třídy 2.OA!!!! v BAK se však změna výuky nezobrazí!!!

více informací »

24.05.2018
Učebnice angličtiny pro budoucí 3.OA

Žáci třídy 2.OA mají možnost objednat učebnice angličtiny pro šk. rok 2018/2019 prostřednictvím školy, a to:

Titul: Maturita Solutions 3rd edition  (Student´s book + workbook) - úroveň INTERMEDIATE.

Učebnice i cvičebnice jsou povinné pro studium následujících dvou let studia.

Částka: 650,- (POUZE HOTOVOST)

Termín: do 29.6.2018 (sekretariát školy - pí. Mezei)

Pozn:

Žáci musí mít učebnici a pracovní sešit již od začátku školního roku, tudíž si ji mohou pořídit na vlastní náklady nebo prostřednictvím školy v dostatečném předstihu. V případě, že žáci učebnici mít v září nebudou, nebude brán ohled ani zřetel na povinnosti vyplývající z práce v hodinách a zadávání úkolů.

více informací »

24.05.2018
Objednávka časopisu BRIDGE - třídy 2.OA a 3.OA

Žáci, kteří navštěvují (nebo budou navštěvovat) seminář z jazyka anglického v příštím šk. roce, tj. 2018/2019 povinně donesou 250,- NA SEKRETARIÁT ŠKOLY - pí. Mezei (POUZE HOTOVOST) na celoroční předplatné tohoto časopisu. Jedná se o povinnou položku v rámci splnění podmínek daného předmětu.

Termín zaplacení: nejpozději do 29.6.2018!!!!

Žáci bez časopisu nemohou seminář absolvovat!!!

více informací »

24.05.2018
Exkurze do výjezdového centra IZS

Dne 7.6.2018 od 9:00 hod.se koná exkurze pro 2.OA ve výjezdovém centru IZS v Ostravě 3 (Dubina).

Pedagogický dozor: Mgr. L. Naivert (TU).

více informací »

17.05.2018
Návštěva vazební věznice 2.OA

Dne 22.5.2018 (úterý) se koná exkurze do vazební věznice.

Akce je určena žákům třídy 2. OA.

Je nutno u pí sekretářky doplnit číslo OP v pátek 18.5.2018 do  12:00 hod.

Sraz: 12:30 hod.

Místo srazu: přímo u vazební věznice u Sýkorova mostu (Havlíčkovo nábř. 34a)

S sebou: platný občanský průkaz (pas) a školní tričko

Ped. dozor: Mgr. Lucie Svobodová

Pozn: Poučení a proškolení žáků o  chování a BOZ provedl Ing. Bc. M. Feranc.

více informací »

03.04.2018
Náhradní termín fyzických testů pro 2. pololetí 2017/2018

Datum  náhradního termínu pro konání fyz. testů pro 2. pol.: v týdnu 30.4. - 4.5.2018

Pozn.:

Pokud nedojde k zásadním změnám. V opačném případě platí pravidlo - hned první následující hodinu.

Dotazy a konzultace: Mgr. M. Pella (e-mail: pella@seznam.cz)

více informací »

07.03.2018
Prezentace seminárních prací SOČ třídy 3.OA

 Ve čtvrtek 8. 3.2018  se koná prezentace SOČ třídy 3. OA v tělcvičně GYM.

Organizace výuky:

Třída 3.OA: přítomna ve škole od 7:15 hod. (příprava svých prezentací, dataprojektoru atd. ve spolupráci s pí. uč. Hradilovou).

Třídy 1.OA, 2.OA a 4.OA: přítomny ve škole od 8:00 hod.

Všechny třídy budou nastoupeny v GYM v 8:10 hod. včetně pedagogů (Mgr. Merthová, Mgr. Pella, Ing. Máchová).

Porota hodnotící SOČ: K. Voborníková, Mgr. J.Hradilová, Mgr. L. Naivert, Ing. M. Feranc.

Řádná výuka odpadá!

Dotazy směřujte na ZŘŠ Ing. L. Máchovou.

více informací »

18.01.2018
Plavání v rámci TEV pro ročníky 1.OA a 2.OA

 Termíny plavání: 13. 2.,20. 2., 6. 3. a 20. 3. 2018.
1.OA: 6:00 - 7:00 hod.
2.OA: 7:00 - 8:00 hod..
Sraz:
1.OA: před budovou 15 min předem,

2.OA: žáci vstupují do šaten samostatně, převlíkají se a půjdou rovnou na bazén za p.uč. Pellou (sraz přímo u bazénu - Čapkárna).

více informací »

17.11.2017
Návštěva divadla 23.11.2017

Ve čtvrtek 23.11.2017 od 9:00 se koná divadelní představení „1984 aneb Velký bratr Tě sleduje!“ v Akordu v Ostravě  - Zábřehu, účast všechny třídy.

Bližší informace podá: pí. uč. Ivana Merthová (ČJL)

více informací »

07.09.2017
Termíny fyzických testů 1.pol. 2017/18

Řádné termíny fyzických testů pro všechny ročníky v rámci předmětů TEV/STV jsou stanoveny na 25. - 30. 9. 2017.

Opravné termíny pro žáky, kteří budou klasifikování 5 nebo N z řádného termínu, jsou 20. - 24. 11. 2017.

Zkoušející/ odpovědný pedagog: Mgr. M. Pella (TEV/STV)

více informací »

27.06.2017
Vyučování 28.6.-30.6.2017

Vyučování ve dnech 28.6. a 29.6.2017 probíhá od 8:10 do 12:45 hod.
V pátek 30.6.2017 od 8:10 hod.

Platí pro všechny třídy i učitele.

více informací »

19.06.2017
Návštěva ČOV - 23.6.2017

DNE 23.6.2017 V PÁTEK SE KONÁ EXKURZE NA ČOV - třídy 1.OA a 2.OA.

Více info ZDE.

Odpovědný pedagog/případné dotazy na: A. Denerová (denerova@sosoom.cz)

více informací »

13.06.2017
Střelecká soutěž

Dne 21.6.2017 se koná střelecká soutěž pro ročníky 1.OA a 2.OA pod záštitou Československé obce legionářské, jednota 1.

Veškeré informace ZDE.

více informací »

31.05.2017
Návštěva vazební věznice 1.6.2017 - 2.OA

Exkurze do věznice - 2.OA:
Jde POUZE PRVNÍ POLOVINA TŘÍDY (Blažek až Korabečná), DRUHÁ MÁ ŘÁDNOU VÝUKU!!!
Výuka pro první polovinu třídy bude probíhat do 3. VH, tj. do 10:55 hod.

Nezapomeňte občanské průkazy!!!!


Druhá polovina třídy bude mít obdobný plán vyučování příští týden ve čtvrtek 8. 6. 2017!!!!

Pedagog. dozor: Mgr. M. Pella

Čas srazu u věznice: 12:30 hod.

více informací »

23.05.2017
Návštěva vazební věznice 2.OA

Třída 2. OA se ve dnech 1.6.2017 a 8.6.2017 účastní exkurze ve dvou skupinách dle instrukcí do vazební věznice s pedagogickým dozorem Mgr. M. Pella, Ing. L. Máchová.

Pokyny:

1. Žáci, kteří nemají 18 let - nutný písemný souhlas rodičů.

2. Jedná se o školní akci - všichni žáci budou mít školní trička.

3. Vstup pouze s občanským průkazem (bez něj žáci nebudou vpuštěni do věznice).

4. Je zakázáno donést: žádné tašky,mobil, počítač a jiné záznamové zařízení, omezit kovové předměty na oděvu, dívky kovové ozdoby.

5. Sraz: před věznicí bude 12.30 (hlavní vchod, vchod od řeky).

Adresa:
Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 34a
701 28 Moravská Ostrava

více informací »

25.04.2017
DEN ZEMĚ středa 26.5.2017 - AKCE ZRUŠENA!!!

Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ JE AKCE ZRUŠENA A BUDE REALIZOVÁNA ZA PŘÍZNIVĚJŠÍHO POČASÍ!!! 

Ve středu dne 26.4.2017 se zapojí naše škola do akce "Den země". Žáci budou po obědové pauze, tj. od 13.30 hod., uklízet okolí školy. Dostanou gumové rukavice a pytle a budou sbírat odpadky./Pokud narazí na injekční stříkačky,nebudou se jich dotýkat!/

Třída:

1.OA - úklid na prostranství travnatých ploch před školou /až k obytným domům/
2.OA - totéž

3.OA - úklid travnatých ploch za školou /prostranství mezi domy/
4.OA - běžná výuka ve škole
Dozor - třídní učitelé.

Zpracovala: Mgr. V. Hellerová

více informací »

19.04.2017
Změna výuky STV v době konání přijímacích zkoušek 20.-21.4.2017

Ve dnech 20.-21.4.2017 předmět STV (Šam) z důvodu špatného počasí bude nahrazen všeobecnými předměty.

GYM je plně využita v obou dnech k přijímacím zkouškám.

Veškeré změny naleznete v Bakaláři.

více informací »

17.04.2017
Změna organizace výuky ve středu 19. 4. 2017

Z důvodu jednotných přijímacích zkoušek bude výuka ve středu 19. 4. 2017 probíhat pouze v jednom křídle školy od 8:10 hod. do 11:50 hod. (1.VH - 4.VH) dle provizorního rozvhu (předán žákům TU), TEV/STV bude probíhat venku (pedagog PELLA).
Případné dotazy odpoví: ZŘŠ Máchová: machova@sosoom.cz

Více info ZDE.

více informací »

12.04.2017
VODÁCKÝ KURZ 2017

Informace k vodáckému kurzu ZDE.

POZOR:

OSTRAVA MÁ PŘÍPRAVNÝ DEN K VODÁCKÉMU KURZU 26.5.2017 (PÁTEK!!!!)

Změny vyhrazeny.

více informací »

12.04.2017
Střelecký kurz

Informace k střeleckému kurzu ZDE.

Změny vyhrazeny.

více informací »

10.04.2017
Změna organizace výuky - středa 12. 4. 2017

 Výuka bude ve středu 12.4.2017 probíhat pouze v jednom křídle školy a to následovně:

- třídy 1.OA a 2.OA v kmenových učebnách tříd 3.OA a 4.OA,

- třída 3.OA v náhradních prostorách ZŠ ČKALOVOVA,

- třída 4.OA v GYM.

Vyučování bude probíhat od 8:10 hod. do 11:50 hod. (1.VH - 4.VH) dle provizorního rozvhu (předán žákům TU), TEV/STV bude probíhat venku (pedagog SVI).

Případné dotazy odpoví: ZŘŠ Máchová: machova@sosoom.cz

více informací »

07.04.2017
Změna organizace výuky - UTERÝ 11. 4. 2017

 Z důvodu konání MZ 2017 dochází v úterý 11.4.2017 ke změně výuky, která bude probíhat do 3.VH, tj. do  10:55 hod.

Další VH odpadají. Odpolední výuka je zrušena.

Žáci opustí školu nejdříve v 11:05 hod. až po úklidu svých kmenových tříd (příprava místností pro maturitní zkoušku!!!).

V případě dotazů kontaktujte ZŘŠ: machova@sosoom.cz

více informací »

03.04.2017
Pitva

Vybraní žáci z třídy 3.OA se účastní ve čtvrtek 6.4.2017 pitvy.

Místo srazu: Ostrava - Poruba, tram.zast: Hlavní třída (ulice 17. listopadu), naproti FN.

Čas: nejpozději 8:10 hod.(odchod). V případě zpoždění již není možný vstup do budovy,na opozdilce se nečeká!!!

Dozor: Ing. Libuše Máchová, Mgr. Luděk Naivert

Vstupné: 50,- (bez vstupného taktéž žáci nebudou vpuštěni!!!)

S dotazy se prosím obracejte na ZŘŠ Ing. L .Máchovou: machova@sosoom.cz

více informací »

30.03.2017
Výuka TEV/STV v týdnu 3.4.-7.4.2017

V týdnu 3.4.-7.4.2017 bude probíhat řádná výuka TEV/STV ve škole, budou probíhat fyzické testy ve všech ročnících.

Bazén je uzavřen z důvodu konání závodů - plavání 1.OA a 2OA se tedy nekoná!!!

více informací »

30.03.2017
VODÁCKÝ KURZ 2017

Informace k vodáckému kurzu:

Cena: 3850,-/os. - SPLATNOST DO 22.5. 2017 NA SEKRETARIÁTU ŠKOLY!!!!

Termín konání: 5.6.-9.6.2017
Přípravný den: 24.5.2017 (Věřňovice) - na místě platba za přípravu 100,-!!! (s sebou)
Místo konání: "na Vltavě"

Podrobné informace poskytne pedagog M. Pella (učitel TEV/STV), e-mail: pella@sosoom.cz

více informací »

20.03.2017
Kyberšikana

Návštěva KINA ART - téma: Kyberšikana

Termín konání: 7.4.2017 od 10:00 hod.

Sraz: v 9:45 hod. před kinem

Vstupné: 40,-

více informací »

20.03.2017
Informace k exkurzi do Osvětimi - ČTV 23.3.2017

P O K Y N Y:

Odjezd: 23.3.2017, z Ostravy -Poruby, Hlavní třídy,zastávky autobusu MHD Francouzská/směr k FN / v 8.15

Sraz: v 8 hodin

S sebou:

-  platné cestovní doklady

- 175Kč na vstup do tábora a místního průvodce/ bude vybrán předem/

Program:
Odjezd časně ráno (po trase FM, Těšín. Příjezd do Osvětimi. Prohlídka Auschwitz, kmenového
koncentračního tábora závodu BUNA / IG Farben: vstupní brána s nápisem Arbeit macht Frei, ubikace,
Apellplatz, bazén, nemocnice SS, kryt, protiletecký bunkr upravený po válce na spalovnu. Prohlídka
vnitřních expozic, dokumentů, předmětů jako např. plechovky od granulátu Cyklon B, vitríny s vlasy
vězňů, jejich osobními předměty….. Opoledne přejezd do Březinky – tábor Birkenau, s železniční
vlečkou, nástupištěm a dřevěnými baráky… Odjezd, pak předpokládaný návrat v pozdní odpoledne.

více informací »

14.03.2017
Návštěva PLANETÁRIA OSTRAVA

Návštěva planetária:
Termín: 28.3.2017
Sraz: 9:00 hod.
Místo srazu: Domov sester (tram.zastávka: Fakultní nemocnice)
Cena: 90 Kč
Třídy: 1.OA, 2.OA, 3.OA (kromě žáků, kteří se účastní jazykového maratónu).

více informací »

11.03.2017
Informace k plavání pro třídy 1.OA a 2.OA

Informace k plavání pro 1.OA a 2.OA:
Termíny: 13.,20.,27. březen
                10., 17. duben...pondělky
Místo konání: Sareza - "Čapkárna" (centrum Ostravy)
S sebou: každý žák 50,- Kč na čip (vratná záloha)

Časy:1.OA: 6:00 - 7:00 hod., 2.OA: 7:00 - 8:00 hod.

více informací »

24.02.2017
Klasifikační zkoušky 3.OA - BEC (TEL)

Oznámení žákům 3.OA:
Klasifikační zkoušky u p.uč. Telnara (BEC) se budou konat v pondělí a úterý 27.-28.2.2017.

více informací »

24.02.2017
Informace k odjezdu na LK BÍLÁ (1.OA)

Lyžařský kurz 1.OA:
Sraz: OC Galerie (Tesco parkoviště) OV Třebovice
Termín: 27.2.2017
Čas srazu: 6:30 hod.

V případě dotazů kontaktujte: pella@sosoom.cz

více informací »

24.01.2017
Lyžařské kurzy 1.OA - 4.OA

 UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE PRO ŽÁKY K LYŽAŘSKÉMU KURZU:

1.OA: místo konání: Bílá, cena: 3900,-, termín: 27.2.-3.3.2017
2.OA - 4.OA: místo konání: Nový Hrozenkov, cena: 3700,-, termín: 13.2.-17.2.2017.
Žádáme o doplacení ceny kurzu (záloha: 2000,-, zbytek činí 1900,- pro 1.OA, pro ostatní 1700,-).
Další informace ke kurzu podá: Mgr. Matej Pella (pedagog TV a STV).

více informací »

11.11.2016
Exkurze 2. OA na VŠB-TUO 10.11.2016

 Návštěva našich studentíků druháku s p. uč. M. Pellou na VŠB - TUO "Poznej správnou techniku" :)))

více informací »

31.10.2016
Platba zálohy na lyžařský kurz - všechny ročníky!!!!

Žádáme všechny studenty, aby v termínu od 31.10.2016 do 30.11.2016 zaplatili ZÁLOHU na lyžařský kurz ve výši 2000,-.

Forma platby: převodem na účet (bezhotovostně) nebo na sekretariátu školy - pí. Mezei v pracovní dny vždy od 8:00 do 12:00 hod.

Termín a výše zálohy platí pro všechny ročníky: 1.OA - 4.OA.

DĚKUJEME!!!!

více informací »

25.10.2016
Oznámení žákům

 Milí žáci,

 od 1.11.2016 již NEBUDEME zobrazovat na těchto stránkách suplování.

Veškeré potřebné informace týkající se výuky naleznete na nástěnce v budově školy nebo na svých účtech v Bakaláři (nebo také mobilní aplikace, která je již plně zprovozněna).

V případě problémů se obracejte na své TU, příp. na ZŘŠ.

Další info o mobilní aplikaci Bakaláři podají TU nebo je k dispozici na nástěnce v každé kmenové třídě.

více informací »

19.10.2016
Suplování 20.10.2016

SUPL_ŽÁCI: ZDE

SUPL_UČITELÉ: ZDE

více informací »

19.10.2016
Suplování 24.10.- 25.10.2016

 SUPL_ŽÁCI: ZDE

 SUPL_UČITELÉ: ZDE

Středa 26.10. a čtvrtek 27.10.2016: Podzimní prázdniny

Pátek 28.10. 2016: Státní svátek

více informací »

13.10.2016
Suplování 17. 10.- 20. 10. 2016

 SUPL_ŽÁCI: ZDE

 SUPL_UČITELÉ:ZDE

více informací »

10.10.2016
Suplování 11.10.2016 - 14.10.2016

SUPL_ŽÁCI: ZDE

SUPL_UČITELÉ:ZDE

Změny vyhrazeny.

více informací »

08.10.2016
Aktualizovaný harmonogram šk.roku 2016/2017

Vážení rodiče/vážení studenti,

byla provedena aktualizace harmonogramu šk. roku 2016/2017 - k nahlédnutí v sekci "Ke stažení" nebo ZDE.

více informací »

07.10.2016
UZAVŘENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ 12.10.2016 (STŘEDA)

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ BUDE VE STŘEDU 12.10.2016 UZAVŘENO!!!

Neklepejte a případné požadavky směrujte na ostatní pracovní dny!!!

Děkujeme za pochopení.

ZŘŠ

více informací »

06.10.2016
Suplování 10.10.2016

 SUPL_ŽÁCI: ZDE

 SUPL_UČITELÉ: ZDE

více informací »

05.10.2016
Suplování 6.10.2016 (čtvrtek)

 SUPL_ŽÁCI: ZDE

 SUPL_UČITELÉ: ZDE

více informací »

04.10.2016
POZOR - ZMĚNA SUPLOVÁNÍ 5.10.2016!!!

POZOR - DOŠLO KE ZMĚNĚ V SUPLOVÁNÍ:

SUPL_ŽÁCI:ZDE

SUPL_UČITELÉ:ZDE

více informací »

29.09.2016
Suplování 3.10. - 5.10.2016

SUPL_žák: ZDE

SUPL_učitel: ZDE

více informací »

13.09.2016
Studenti 3.OA a 4.OA - konverzace jazyk anglický

Žádáme studenty 3.OA a 4. OA, aby nosili 220,-/žák: předplatné na celý školní rok za časopis Bridge do předmětu Konverzace z jazyka anglického.

V hodinách se bude probírat učivo k maturitě z tohoto časopisu - POVINNÉ.

Termín zaplacení do: 30. 9. 2016

Peníze noste svým TU!!!

více informací »

08.09.2016
Další nabídka sportovních kurzů pod vedením p. učitele Šamala se slevou pro studenty naší školy

Nechcete si zamakat ??? Kukněte zde:
http://www.zamakejsi.cz/treninky.php

více informací »

05.09.2016
Střelecký kroužek - šk. rok 2016/2017

Střelecké kroužky probíhají každou středu od 16:00 - 17:30 h.
První, tedy úvodní hodina proběhne 7. 9. 2016 v učebně prvního ročníku a bude společná pro studenty prvního a druhého ročníku.

Po této úvodní hodině se třídy střídají po týdnu.

Studenti prvního ročníku se v úvodní hodině dozví co všechno se naučí v těchto hodinách a na úvod si osahají střelné zbraně.

Zpravidla to znamená, že školní rok je pro ně rozdělen na tři etapy:

- základní manipulace pistole / revolver
- základní manipulace útočná puška
- základní manipulace brokovnice / malorážka

Studenti druhého ročníku se v úvodní hodině dozví čím budou navazovat na výuku z předchozího roku.

To znamená např. základy taktiky CQB, VIP a rozšíření bezpečné manipulace se střelnou zbraní. I oni ještě navštíví 1-2x za školní rok střelnici.

Následně je každá etapa zakončena na střelnici, kde studenti prověřují získané znalosti a dovednosti ostrou střelbou a také střeleckou soutěží o poháry.

více informací »

07.04.2016
Řízená praxe ostravských a karvinských třeťáků

 
V období 7. - 18. 3. žáci 3.OA a 3.A absolvovali na stanicích městské policie v Ostravě svou povinnou řízenou praxi. Během těchto 14 dní si tak vyzkoušeli na vlastní kůži práci strážníků. Všichni nakonec zvládli závěrečný test, a tak mohli poslední den na IBC Ostrava dostat certifikát o vykonání řízené praxe. Z úst zástupců městské policie dokonce naši žáci slyšeli pochvalu za zapojení se do úkolů během praxe. Fotky najdete na našem FB zde.


Děkujeme městské policii Ostravy za spolupráci a umožnění výkonu řízené praxe (http://www.mpostrava.cz/)

více informací »

07.04.2016
Fajna hodina fyziky

 
V pátek 1.4.2016 navštívil 1. ročník SOŠ OOM z Ostravy - Poruby v rámci fyziky Planetárium v Ostravě. Na pořadu byla " Spanilá jízda Sluneční soustavou ". Po shlédnutí dokumentu se studenti rozešli k prohlídce experimentária, kde si mohli prohlédnout i vyzkoušet mnoho zajímavých exponátů. Fotky najdete na našem FB zde

více informací »

07.04.2016
Konverzační soutěž ve Zlíně

 
Ve středu 9. 3. 2016 proběhl na naší zlínské pobočce 2. ročník konverzační soutěže v anglickém jazyce. Klání se zúčastnilo devět žáků z Karviné, Ostravy a ze Zlína.Tříčlenné týmy si připravily prezentaci na předem stanovené téma. Ostravskou pobočku reprezentovali Vojtěch Čierny, Ladislav Hájek (2.OA) a Stanislav Slovák (3OA), kteří si připravili povídání o městě Ostrava. Nakonec náš Vojta obsadil skvělou třetí příčku. V doprovodu učitelky Máchové se všichni vrátili spolu s karvinskou výpravou vlakem domů.

Děkujeme všem za výbornou reprezentaci školy a za rok.....v Ostravě. Ano, 3. ročník soutěže organizujeme v Porubě

fotky najdete na našem facebooku zde 

více informací »

04.01.2016
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2016 - Mosty u Jablunkova (2. - 8. února)

 Veškeré informace najdete zde

více informací »

03.09.2015
PLANETÁRIUM

V pondělí 7. 9. jdeme do planetária

sraz: V 9:00 - tramvajová zastávka Fakultní nemocnice (7, 8, 17). Sebou 60 kč vstupné.

14.04.2015
TŘÍDNÍ SCHŮZKY 16. 4.

Od 16:00 hodin dne 16. dubna se konají v budově školy třídní schůzky s rodiči.

Srdečně zveme.

Těšíme se na Vás.

24.12.2014
Konverzační soutěž v anglickém jazyce

 Dne 2.12.2014 proběhl v Karviné zkušební 0. ročník konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž sestávala ze dvou částí, přičemž v první části skupna žáků z každé školy předvedla svou prezentaci, kterou si předem připravila.

Mohli volit z těchto témat:

  • bojová úmění
  • Česká republika
  • Spojené království

Děkujeme za prezentaci školy.

více informací »

24.12.2014
Erasmus+

V letech 2014 až 2016 se zúčastníme projektu EASY - Enterpreneurial And Skillful Youth. Společně s partnery z Itále, Turecka, Bulharska, Portugalska a Lotyšska budou žáci a vyučující pracovat na tématech podnikavosti mladých lidí. Projekt je podpořen grantem Evropské Komise.

Webová stránka projektu

více informací »Rychlý kontakt

Adresa:
Liptaňské nám. 890
708 00  Ostrava - Poruba

Telefony:
+420 731 152 288
+420 604 274 586

E-mail:
ostrava@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp