Výchovné poradenství

Výchovní poradci/metodikové prevence:       Ing. Libuše Máchová (OV + KA),

                                                                       Ing. Alexandra Florková (ZL)

Konzultační hodiny:        dle potřeb studentů, pro rodiče po telefonické domluvě

                                              

Kontakt mimo konzultační hodiny

e-maily: machova@sosoom.cz ,  tel.: +420 604 274 586 (volejte v době 7:00 – 15:30)

              a.florkova@sosoom.cz, tel.: +420 734 307 417 (volejte v době 7:00 – 15:00)

Schránka důvěry: schrankaduvery@sosoom.cz

Výchovný poradce (a zároveň metodik prevence) zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole, třídními učiteli s ostatními pedagogickými pracovníky školy. K základním funkcím výchovného poradce patří především poradenská, metodická a informační činnost.

Sociální oblast

 • spolupráce s vedením školy, pedagogickými pracovníky a rodiči v oblasti výchovy a vzdělání;
 • výchovná a psychodiagnostická práce s problémovými studenty ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli;
 • spolupráce se sociálními institucemi (dle potřeby) např. s Úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR apod.
 • vytváření podmínek pro příznivé pracovní klima zejména koordinací vztahů mezi studenty a pedagogy;
 • vzdělání v oblasti zdravého životního stylu;
 • doškolování pedagogů organizované výchovným poradcem s cílem informovat o nové legislativě v oblasti výchovy a vzdělání a vzdělávat v tématech výchovně vzdělávacího procesu;
 • formou samostatného vzdělávání pedagogů;

Vzdělávací oblast

 • pomoc při profesní orientaci studentů
 • volba povolání (ÚP);
 • informační podklady pro studium na VŠ, VOŠ.

Oblast sociálně patologických jevů

 • vytváření vědomostí, návyků a dovedností v sociální komunikaci, stresových situacích a ostatních oblastech sociálně patologické prevence;
 • spolupráce s rodiči při řešení problémových situací z oblasti sociálně patologických jevů.Rychlý kontakt

Adresa:
Liptaňské nám. 890
708 00  Ostrava - Poruba

Telefony:
+420 731 152 288
+420 604 274 586

E-mail:
ostrava@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp