Zaměstnanci školy

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy

Zástupce ředitelky školy

výchovný poradce, koordinátor inkluze, školní metodik prevence, anglický jazyk

SEKRETARIÁT ŠKOLY  - Úřední hodiny: 8:00 - 12:00 hod.

Studijní oddělení

Ekonomický úsek

PEDAGOGICKÝ SBOR

chemie

psychologie

ruský jazyk

ICT, Technika administrativy

ekonomika

jazyk český, dějepis, zeměpis, občanská nauka

právo, kriminalistika

právo, kriminologie, kriminalistika, penologie, bezpěčností činnost, dopravní činnost

speciální tělesná výchova, tělesná výchova

jazyk anglický, konverzace z jazyka anglického

speciální tělesná výchova

bezpečnostní činnost, dopravní činnost

matematika, seminář z matematiky, fyzikaRychlý kontakt

Adresa:
Liptaňské nám. 890
708 00  Ostrava - Poruba

Telefony:
+420 731 152 288
+420 604 274 586

E-mail:
ostrava@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp