Bezpečnostně právní činnost

68 - 42 - M / 01 Bezpečnostně právní činnost (ŠVP Ochrana osob a majetku )

Předpokládaný počet přijatých: 32

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeč může celkově získat maximálně 140 bodů:

1. jednotná písemná přijímací zkouška (zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT) – maximálně lze získat 100 bodů

• český jazyk a literatura – maximálně lze získat 50 bodů
• matematika a její aplikace – maximálně lze získat 50 bodů

2. prospěch na základní škole – maximálně lze získat 40 bodů

• Započítávají se známky na vysvědčení z 2. pololetí předposledního ročníku a z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně odpovídajících ročníků gymnázia).
• Hodnotí se součet známek uvedených na vysvědčeních z těchto předmětů: český jazyk, anglický jazyk (pokud se na škole nevyučuje, bude započítán jiný první cizí jazyk), matematika a tělesná výchova (nebo předměty obdobných charakterů).

               

součet známek

body

součet známek

body

8

40

19

18

9

38

20

16

10

36

21

14

11

34

22

12

12

32

23

10

13

30

24

8

14

28

25

6

15

26

26

4

16

24

27

2

17

22

28

1

18

20

29 a <

0


(Příklad součtu známek: 2.pol. 8.ročníku 1+1+1+2 a 1.pol. 9.ročníku 2+1+1+1. Součet známek je 10.)
O přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky.
Rozlišovací kritéria při rovnosti bodů
Při rovnosti bodů bude stanoveno pořadí podle rozlišovacích kritérií v pořadí a – c, dokud nebude rozlišeno pořadí každého z uchazečů. Nižší pořadové číslo ve výsledkové listině získá v případě rovnosti bodů uchazeč, který lépe vyhoví následujícím rozlišovacím kritériím, která budou uplatňována v tomto pořadí:

a) uchazeč dosáhl vyššího bodového hodnocení v jednotné příjímací zkoušce,
b) uchazeč dosáhl vyššího bodového hodnocení v přijímací zkoušce z matematiky,
c) uchazeč dosáhl lepšího průměru, na vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku ZŠRychlý kontakt

Adresa:
Liptaňské nám. 890
708 00  Ostrava - Poruba

Telefony:
+420 731 152 288
+420 604 274 586

E-mail:
ostrava@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp