Přijímací řízení

IZO 061 988 278

Prosíme výchovné poradce ZŠ a rodiče, aby v případě zájmu žáků o studium na ostravské pobočce naší školy vyplnili IZO 061 988 278 - Leonovova 1795/3, Karviná (pro všechny pobočky KA + OV+ ZL je IZO shodné) a na přihlášku DOPSALI RUČNĚ místo vzdělávání: Liptaňské nám 890, Ostrava - Poruba, 708 00.

Děkujeme!

----------------------------------------------------------------------------------------------

ŘÁDNÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (CERMAT):

1. termín: 12. 04. 2019

2. termín: 15. 04. 2019

NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (CERMAT):

1. termín: 13. 05. 2019

2. termín: 14. 05. 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------

KRITERIA PRO PŘIJETÍ NA SOŠ OOM, s r.o.

1. Absolvované testy z ČJL  a MA (CERMAT - termíny VIZ výše) pořadí dle získaného součtu bodů z ČJL a MA

2. Prospěch ze ZŠ (2.pol. 8.třída  a 1. pol. 9. třída)

Výsledné pořadí uchazeče je pak dáno celkovým součtem bodů z ČJL+MA (CERMAT)  a prospěchu ze ZŠ z vybraných předmětů.

Podrobně ZDE.

UPOZORNĚNÍ: Fyzické testy se v letošním školním roce nekonají!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Termíny podání přihlášek *):

1. 3. 2019 - denní studium, obor Bezpečnostně právní činnost (ŠVP Ochrana osob a majetku)

Přihláška

Lékařský posudek

20. březen 2019 - distanční studium, obor Bezpečnostní služby

K řádnému přihlášení je nutno dodat vyplněnou přihlášku i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Doplňující informace pro rodiče/zákonné zástupce uchazečů k přijímacím zkouškám:

Dle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, můžete n​a​hl​é​dnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dne: 29.04.2019 od 11:00 hod. do 15:00 hod.
Oficiální oznámení Rozhodnutí o příjetí nebo nepřijetí uchazečů bude vyvěšeno: 29.04.2019  od 15:00 hod.

*)Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami
Informace pro žáky se SVP  pro přijímací řízení naleznete ZDE.

I n f o r m a c e k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající
dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školáchRychlý kontakt

Adresa:
Liptaňské nám. 890
708 00  Ostrava - Poruba

Telefony:
+420 731 152 288
+420 604 274 586

E-mail:
ostrava@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp